REKLAMÁCIE

Reklamačný poriadok

 

Get the facts that the review will have real customers who have used the product and are willing to share their experience with other potential customers. Most customers are willing to share their experiences and opinions on these services, but it is unlikely that a satisfied customer would post a review.

Záručná doba plynie na výrobky od dátumu zakúpenia v dĺžke:
-  24 mesiacov podľa zákona č. 40/1964 Zb., § 620 Občianskeho zákonníka
- 12 mesiacov podľa zákona č. 513/1991 Zb., § 429 Obchodného zákonníka.

Napriek tomu, že Váš tovar individuálne kontrolujeme a svedomite balíme, stane sa, že tovar je od výroby vadný, zavolajte nám a my to vyriešime prednostne s dodávateľom.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je u nás bezplatné a samozrejme vybavené prednostne s vyššou prioritou k Vašej spokojnosti.

Zákonná doba na vybavenie reklamácie je 30 dní, keďže ju vybavujeme okamžite, lebo si vážime Váš čas, môže nás zdržať iba lehota dodania nového výrobku príp. náhradných dielov od dodávateľa.

Kupujúci je povinný po dodaní alebo osobnom odbere tovaru si ho prezrieť a skontrolovať bez zbytočného odkladu. V prípade zistených závad je kupujúci povinný o týchto závadách informovať predávajúceho do 3 dní od prevzatia tovaru. Pre úspešné vybavenie reklamácie je potrebné, aby kupujúci predložil všetky príslušné doklady a to predajný doklad, záručný list a pod.

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a chyby materiálu, ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby a ktoré neboli v dobe zakúpenia zjavné alebo ktoré neboli kupujúcemu známe.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie výrobku spôsobené obvyklým používaním.

Záruka sa nevzťahuje najmä na chyby vzniknuté z nasledujúcich príčin:

- neodbornou manipuláciou s výrobkom,
- nedodržaním pokynov uvedených v návode na použitie výrobku,
- použitím výrobku na iné účely, ako na účely, na ktoré je výrobok určený,
- používaním výrobku v rozpore s jeho bežným použitím, či v rozpore s návo-dom na použitie,
- používaním neoriginálneho a nevhodného príslušenstva výrobku, 
- zanedbanou starostlivosťou o výrobok,
- zásahom neautorizovaného servisu.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku /osobnom aj neosobnom/ skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia.

Kontakt pre vybavovanie reklamácii: 048/4133184.

Miesto pre vybavenie reklamácii: STROJE Slovensko s.r.o., Zvolenská cesta č. 191, 974 05 Banská Bystrica
      


Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas. Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Ďalšie informácie

 

 

Súhlasím a pokračovať
Nastavenie súborov Cookies
Nesúhlasím